Organizační struktura

Odpovědnost za realizaci projektu MAP II má Realizační tým vedený projektovým manažerem. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru a jednotlivých pracovních skupin.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ve vzdělávání. Členy Řídícího výboru jsou zástupci vedení škol, zástupci Realizačního týmu MAP, učitelé, zástupci zřizovatelů, zástupci ZUŠ, zástupci organizací neformálního vzdělávání, zástupce KAP, zástupce Centra podpory projektu SRP v Libereckém kraji, zástupce sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči, zástupce rodičů.

Řídící výbor vytváří další organizační složky, kterými jsou pracovní skupiny. Pracovní skupiny představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení je možné v průběhu realizace projektu měnit.

V současné doběhledáme členy pro Pracovní skupinu pro financování, Pracovní skupinu ke čtenářské gramotnosti, Pracovní skupinu k matematické gramotnosti, Pracovní skupinu pro rovné příležitosti.

Rádi byste se stali členy PS, kontaktujte nás, prosím, zde!

Zapojené školy do projektu

Zde naleznete odkazy na všechny školy v území, které jsou zapojené do projektu MAP Jilemnicko II.

ZAPOJENÉ ŠKOLY DO PROJEKTU

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova