Řídící výbor MAP II.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Jilemnice a Město Vysoké nad Jizerou). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.

Níže naleznete zásadní dokumenty pro fungování ŘV - Statut a Jednací řád a seznam všech členů ŘV.

Soubory ke stažení:

Statut ŘV MAP Jilemnicko II. (634kB)
Jednací řád ŘV MAP Jilemnicko II. (632kB)
Složení ŘV MAP Jilemnicko II. k červnu 2018 (456kB)
Složení ŘV MAP Jilemnicko II. k říjnu 2018 (454kB)

7. zasedání ŘV / 21. 2. - 26. 2. 2020 - per rollam

Ve dnech 21. až 26. 2. 2020 se konalo sedmé jednání Řídícího výboru projektu MAP Jilemnicko II. S ohledem na rychlé a efektivní jednání se konalo formou per rollam. Podrobnosti naleznete v zápise z jednání a ve schválených dokumentech.

Soubory ke stažení:

Zápis z 7. jednání ŘV (376kB)
Investiční priority organizací k 7. ŘV - 26. 2. 2020 (1297kB)
Pracovní skupiny MAP_aktualizace 2_2020 (974kB)
Seznam plánovaných evaluací (1614kB)

6. zasedání ŘV - 11. 12. 2019

Ve středu 11. 12. 2019 se uskuteční od 14 do 15 hodin šesté zasedání Řídícího výboru projektu MAP Jilemnicko II. Na programu jednání bude schválení pravidelné aktualizace investičních priorit, zapojení nové aktivity spolupráce a renominace členů ŘV. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 6. jednání ŘV_11. 12. 2019 (315kB)
Zápis z 6. jednání ŘV_11. 12. 2019 (657kB)
Aktualizované složení ŘV - k 6. ŘV - 11. 12. 2019 (334kB)
Strategický rámec MAP - 11. 12. 2019 (1014kB)
Analytická část MAP - 11. 12. 2019 (2520kB)
Popis aktivity Podpora čtenářství (719kB)
Investiční priority organizací k 6. ŘV - 11. 12. 2019 (1367kB)
Soulad projektů s MAP pro PRV - 11. 12. 2019 (974kB)

5. zasedání ŘV - 20. 6. 2019

Dne 20. 6. 2019 se uskutečnilo 5. zasedání ŘV projektu MAP Jilemnicko II., na kterém se schvalovaly zásadní dokumenty projektu - roční akční plán, investiční priority a aktualizace členů řídícího výboru. Podrobnější informace a schválené dokumenty naleznete níže:

Soubory ke stažení:

Zápis z 5. zasedání ŘV - 20. 6. 2019 (872kB)
Prezentace z 5. zasedání ŘV (360kB)
Aktualizované složení ŘV - k 5. zasedání - 20. 6. 2019 (324kB)
Investiční priority organizací k 5. zasedání ŘV (3016kB)
Pozvánka na 5. zasedání ŘV (402kB)

4. zasedání ŘV /23. -26. 11. 2018/ - per rollam

Ve dnech 23. - 26. 11. 2018 proběhlo 4. zasedání ŘV projektu MAP Jilemnicko II. formou elektronického hlasování per rollam. Předmětem hlasování bylo schválení dokumentu Investičn priority organizací v projektu MAP Jilemnicko II. Tento dokument byl aktualizován a doplněn o 1 nový projektový záměr.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání 4. ŘV MAP Jilemnicko II. (231kB)
Investiční priority organizací v projektu MAP Jilemnicko II. k 26. 11. 2018 (2965kB)

3. zasedání ŘV /15.11.- 16. 11. 2018/ - per rollam

Ve dnech 15. - 16. 11. 2018 proběhlo 3. zasedání ŘV projektu MAP Jilemnicko II. formou elektronického hlasování per rollam. Předmětem hlasování bylo schválení dokumentu Pracovní skupiny v MAP. Tento dokument byl aktualizován a doplněn o 2 nové členky pracovních skupin.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání 3. ŘV MAP Jilemnicko II. (219kB)
Pracovní skupiny projektu MAP Jilemnicko II. a jejich členové_k 16. 11. 2018 (1193kB)

2. zasedání ŘV - 15. 10. 2018

Dne 15. 10. 2018 se v zasedacím sále Městského úřadu Jilemnice sešel již podruhé Řídící výbor projektu MAP Jilemnicko II. Během hodinového jednání schválil důležité a zásadní dokumenty projektu a seznámil se s aktuálním děním v projektu. Podrobnější informace a všechny schvalované dokumenty naleznete připojené níže.

Soubory ke stažení:

Prezentace z jednání 2. ŘV MAP Jilemnicko II. (253kB)
Aktualizované složení ŘV MAP Jilemnicko II._k 15.10.2018 (454kB)
Organizační struktura projektu MAP Jilemnicko II. (2170kB)
Pracovní skupiny projektu MAP Jilemnicko II. (1380kB)
Komunikační plán projektu MAP Jilemnicko II. (2266kB)
Investiční priority organizací v projektu MAP Jilemnicko II. (3020kB)
Zápis z jednání 2. ŘV MAP Jilemnicko II. (834kB)

1. zasedání ŘV - 21. 6. 2018

V předprázdninovém čase se na svém 1. zasedání sešel Řídící výbor MAP Jilemnicko II. a schválil zásadní dokumenty pro fungování projektu. Další setkání je naplánováno na zaří 2018.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání 1. ŘV MAP Jilemnicko II. (390kB)
Prezentace z jednání 1. ŘV MAP Jilemnicko II. (490kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova