Dotace

Dotace

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu, zároveň pomáhá při podávání žádostí do výzev jiných subjektů.