Naše projekty > NPO

Národní plán obnovy

Energetický koordinátor MAS "Přiďte pobejt!"

Projekt je zaměřen na koordinační a osvětovou činnost v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy i podnikatele . 

 

Program: Národní plán obnovy, komponenta 2.5.3

Registrační číslo projektu: 2186000016

Doba realizace projektu: 9. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Výzva: NPO 6/2022 - Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)

Cílem je:

 

Celkové náklady projektu: 150 000 Kč

Výše dotace: 150 000 Kč