Naše projekty > IROP

Integrovaný regionální operační program

Řídící a administrativní schopnosti MAS

 

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

 

Cílem projektu je zajištění řídících a administrativních schopností MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2014-2020.

Výstupy projektu:

 

Celkové náklady projektu: 11 890 445,62 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 11 295 923,33 Kč