Dotace > Výzvy MAS

Výzvy MAS 2021 - 2027

Předregistrační výzva pro zjištění zájmu o čerpání podpory ve výzvě OPŽP (CLLD)

Sběr projektových záměrů - oblast energetické úspory

UKONČENÁ

PRV: Investice do obecního majetku, vzdělávání, spolkové a kulturní činnosti

Výzva MAS č. 11 v programovém rámci PRV

UKONČENÁ

OP TAK: PODNIKÁNÍ I.

OP TAK: PODNIKÁNÍ I.

Příjem žádostí od 16.10.2023 - 15.11.2023

4. výzva MAS „Přiďte pobejt!“ OP TAK - Podnikání I.

UKONČENÁ

IROP+: VZDĚLÁVÁNÍ I.

IROP+: VZDĚLÁVÁNÍ I.

Příjem žádostí od 16.10.2023 - 15.11.2023

3. výzva MAS „Přiďte pobejt!“ IROP+ - Vzdělávání I.

UKONČENÁ

IROP+: CYKLODOPRAVA I.

IROP+: CYKLODOPRAVA I.

Příjem žádostí od 14.08.2023 - 13.09.2023

2. výzva MAS „Přiďte pobejt!“ IROP+ - Cyklodoprava I.

UKONČENÁ

IROP+: HASIČI I.

IROP+: HASIČI I.

Příjem žádostí od 14.08.2023 - 13.09.2023

1. výzva MAS „Přiďte pobejt!“ IROP+ - Hasiči I.

UKONČENÁ

PRV: Podnikání, investice do obecního majetku, vzdělávání, spolkové a kulturní činnosti

Výzva MAS č. 10 v programovém rámci PRV

UKONČENÁ