Dotace > Výzvy MAS

OP TAK: PODNIKÁNÍ I.

OP TAK: PODNIKÁNÍ I.

25.09.2023

MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ Z. S. vyhlašuje 

4. VÝZVU k předkládání projektových záměrů, které budou usilovat o podporu z OP TAK

oblast: PODNIKÁNÍ

 

Typy podporovaných aktivit:

Podpora malých a středních podnikatelů prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

ú  Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

 

Jedná se o následující aktivity:  

  1. Robotizace, automatizace, digitalizace
  2. Web, cloud
  3. Komunikační a identifikační Infrastruktura

 

Bližší specifikace je uvedena v textu výzvy a navazující dokumentaci platných pro výzvu 01_23_026 - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Odkaz na dokumentaci nadřazené výzvy: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/

Zpět