Naše projekty > OPTP

MAS - MAS Přiďte pobejt - 01

Program: Operační program technická pomoc

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000121

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 30. 9. 2024

 

Cílem projektu je zajištění stabilní administrativní kapacity MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2021+.

 

Celkové náklady projektu: 1 108 566,72

Dotační podpora projektu: 1 053 138,39