Dotace > Dotační management

Dotační management

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. v rámci své vedlejší činnosti provádí dotační management projektů, které budou realizovány v rámci individuálních výzev operačních programů, výzev ITI či prostřednictvím národních dotačních programů. MAS nezpracovává žádosti o podporu do vlastních výzev. Ceny služeb jsou vždy individuálně posuzovány dle složitosti projektu a časové náročnosti. MAS si vymezuje právo odmítnout zakázku v případě, kdy by nebyla schopná poskytnout služby v odpovídající kvalitě, zejména s ohledem na personální kapacity MAS.