Naše projekty > OPZ+

Operační program zaměstnanost +

Komunitní práce v MAS Přiďte pobejt

Program: Operační program Zaměstnanost plus

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000004

Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Výzva: Výzva č. 03_22_008 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

 

Cílem projektu je zlepšení kvality života ve venkovském prostoru prostřednictvím intervence do podpory komunity a řešení problémů a potřeb definovaných cílových skupin (CS). 
Předmětem projektu je podpora komunitní práce (komunitní návštěvy a komunitní programy).
Veškeré aktivity s přímou vazbou na CS probíhají s důrazem na jejich aktivní zapojování, participaci a spolupráci.

 

Cílové skupiny:

  • senioři
  • veřejnost
  • cizinci
 

Celkové náklady projektu: 8 366 568,00 Kč

Výše dotace: 8 366 568,00 Kč