Naše projekty > OPVVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP Jilemnicko III

Projekt MAP Jilemnicko III navazuje na realizaci projektů MAP Jilemnicko a MAP Jilemnicko II. a je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání v území ORP Jilemnice a Města Vysoké n. J. Hlavním přínosem projektu je pokračování tvorby a rozvoje udržitelného systému plánování, komunikace a partnerství aktéru ovlivňujících předškolní a základní vzdělávání ve výše uvedeném území. 

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022900

Doba realizace projektu: 1. 2. 2022 - 31. 11. 2023
Výzva: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Hlavním cílem projektu MAP Jilemnicko III je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit. 

 

Celkové náklady projektu: 2 297 494,32 Kč

Spolufinancování ze státního rozpočtu ČR a ESI fondů: 2 297 494,32 Kč