Naše projekty > OPVVV > MAP III

MAP Jilemnicko III

MAP III (Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko III)

Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko III je projekt, který realizuje MAS "Přiďte pobejt!" z. s. od ledna 2022 do listopadu 2023 na území ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou. Tento projekt je zaměřen zejména na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Zahrnuje oblasti:

 

MAP III navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání na Jilemnicku I. (2016 - 2017) a Místní akční plán vzdělávání na Jilemnicku II. (2018 - 2022).

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů ve vzdělávání v uvedeném území, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Jilemnicku.

 

SPOLUPRÁCE

Zajímají Vás další informace o projektu? Chcete se do něho zapojit a podílet se na tvorbě vize vzdělávání na Jilemnicku?

Neváhejte nás kontaktovat! Prostřednictvím e-mailu sulanova.lenka@gmail.com, telefonu 737 387 281, nebo se zastavte osobně v kanceláři MAS (Zvědavá ulička 50, Jilemnice).