Dotace > Výzvy MAS

PRV: Investice do obecního majetku, vzdělávání, spolkové a kulturní činnosti

PRV: Investice do obecního majetku, vzdělávání, spolkové a kulturní činnosti

25.09.2023

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlašuje výzvu č.11 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 16. 10. 2023  od 00.00 hodin do 15. 11. 2023 do 24 hodin

Alokace:

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

 

POZOR - ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE. (ŽÁDOST NELZE PODAT PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.)

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Seznam povinných příloh k podání žádosti o dotaci naleznete v Pravidlech 19.2.1

Zpět