Dotace > Podporované oblasti > Energetika

Nová zelená úsporám light

Dotační program Nová zelená úsporám light přispívá na zlepšení energetických vlastností rodinného domu či trvale obydleného rekreačního objektu. Program je určen domácnostem, jejichž členové pobírají důchod (starobní nebo invalidní 3. stupně) a domácnostem, které pobírají příspěvek na bydlení. Další podmínkou je vlastnictví / spoluvlastnictví dané nemovitosti a trvalý pobyt již od 12. 9. 2022.

Jednoduché schéma Vám napoví, zda jste oprávněným žadatelem, tzn. zda si můžete požádat o dotaci v programu NZÚL.

 

 

Podporu je možné čerpat na:

 

Výše dotace činí:

 

Podání žádosti o dotaci je jednoduché, MAS poskytuje administrativní podporu. Není třeba využívat služeb komerčních dotačních firem, jsme tu pro Vás, uvidíte, že to spolu zvládneme.

 

Kontakt na zaměstnance MAS

Ing. Anna Chvalina Hančová - 734 548 207, nzul@maspridtepobejt.cz (osobní konzultaci si domluvte telefonicky nebo emailem).

 

Odkaz na poskytovatele dotace:
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

 

Odkaz na platnou dokumentaci k programu Nová zelená úsporám Light:
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/

 

Odkaz na informační systém AIS SFŽP:
https://zadosti.sfzp.cz/

 

Odkaz na Portál Identita občana:
https://www.identitaobcana.cz/Home

 

Vazba na strategii SCLLD MAS "Přiďte pobejt!":

 

Přehled výzev

Aktuálně žádná výzva není aktivní

Dokumenty ke stažení