Místní akční skupina

„Přiďte pobejt!“ z. s.

dobrovolný spolek lidí, kteří usilují o rozvoj Jilemnicka
v duchu společných představ a předsevzetí

Aktuality

Čistá řeka Jizera 2023

Čistá řeka Jizera 2023

6. - 7. 10. 2023 probíhá další ročník akce Čistá řeka Jizera!

Více informací

Dotace IROP+ v oblastech: HASIČI a CYKLODOPRAVA

Dotace IROP+ v oblastech: HASIČI a CYKLODOPRAVA

Až do 13. 9. 2023 můžete podávat žádosti do prvních dvou výzev MAS v období 2021+.

Více informací

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

je dobrovolný spolek lidí, firem a institucí, kteří usilují o rozvoj Jilemnicka v duchu společných představ a předsevzetí.

V MAS se setkávají zástupci obcí, podnikatelé, místní spolky i neziskové organizace. Potkáte tu fyzické osoby, soukromé zemědělce, drobné řemeslníky, majitele soukromých firem, skauty, hasiče, zástupce obcí, měst, neziskovek, Správy Krkonošského národního parku, muzeí i horských zemědělských družstev.

Více informací

Společně rozhodujeme o rozvoji regionu

22 zapojených obcí22 zapojených obcí

108 rozvojových projektů108 rozvojových projektů

79 milionů Kč do území79 milionů Kč do území

Jak pracujeme?

MASky mají možnost opravdu výrazně ovlivnit rozvoj oblasti. Jejich prostřednictvím se daří podpořit projekty zaměřené na podporu rozvoje regionu s ohledem na jedinečnost území a místní společenský život. MAS realizuje vlastní rozvojové projekty a navíc ročně rozděluje mezi další projekty z regionu finanční podporu v řádech milionů korun: za finance od MASky sice nepostavíte agrofarmu, ale získáte například peníze na dobudování jejího zázemí, které bude sloužit místním lidem i návštěvníkům. Díky spolupráci s MASkou má obec finance na rekonstrukci školy, opravu kapličky, místní spolek peníze na pořádání festivalu, občan na vydání pamětí svého dědečka…aj. Úspěšnost MASky stojí na nápadech a spolupráci lidí, kteří se v ní scházejí.